Yên bái đăng ký chuẩn hoá 37 sản phẩm chuẩn sao OCOP

Yên bái đăng ký chuẩn hoá 37 sản phẩm chuẩn sao OCOP

18/10/2021 | Tác giả: Ngọc DungTỉnh Yên Bái cho biết, năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu tiêu chuẩn hóa 37 sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Trong đó, nâng cấp 3 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, công nhận mới 34 sản phẩm. Đưa số sản phẩm OCOP được công nhận toàn tỉnh lên 109 sản phẩm.

 

Tỉnh Yên Bái phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP theo 6 nhóm sản phẩm.

Để đảm bảo Chương trình mỗi xã một sản phẩm đi vào chiều sâu, phát triển nông nghiệp với các ngành kinh tế khác. Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm hướng tới xuất khẩu.

Thời gian tới. Tỉnh Yên Bái xác định và phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP theo 6 nhóm sản phẩm thực phẩm; đồ uống; dược liệu; vải và may mặc; lưu niệm - nội thất - trang trí; dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng.

Đồng thời, phát triển sản phẩm OCOP theo hướng đáp ứng về số lượng, gia tăng về giá trị. Đảm bảo tiêu chuẩn cao của Việt Nam và từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ xuất khẩu.

 

Triển khai chu trình OCOP Yên Bái thường niên gồm tuyên truyền. Hướng dẫn về chương trình OCOP

Cùng với đó, triển khai chu trình OCOP Yên Bái hướng dẫn về chương trình OCOP. Nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm, đánh giá, xếp hạng sản phẩm của tỉnh. Ngoài ra, đẩy mạnh xúc tiến thương mại như quảng cáo, tiếp thị sản phẩm. Thương mại điện tử, tổ chức sự kiện hội chợ, triển lãm. Khảo sát thu thập, phân tích, dự báo thị trường. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh...

Tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Yên Bái có 83 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3-4 sao.  Trong đó, có 8 sản phẩm đạt 4 sao, 75 sản phẩm 3 sao. Một số sản phẩm có tiếng và được tiêu thụ rộng rãi tại các siêu thị lớn trong cả nước như miến đao Giới Phiên, chè shan tuyết Suối Giàng, gạo Séng cù Mường Lò, chè Bát tiên Bảo Hưng, bưởi Đại Minh, Yên Bình, quế điếu thuốc huyện Trấn Yên...

Yên Bái hỗ trợ doanh nghiệp hoành thành tiêu chí chấm điểm xếp hạng sao OCOP

Sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã giúp người dân sản xuất theo hình thức liên kết, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản phẩm. Khi vào OCOP người dân, hợp tác xã còn được hỗ trợ sản xuất theo quy trình hữu cơ an toàn, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng.

Để đạt mục tiêu trong năm 2021, ngành nông nghiệp cùng các địa phương của tỉnh Yên Bái khuyến khích người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp hoàn thành các tiêu chí để chấm điểm xếp hạng sao OCOP, phát triển sản phẩm dựa trên thế mạnh sẵn có của địa phương, từ đó giúp nâng tầm thương hiệu cho nông sản Yên Bái.

Chia sẻ trên

icon