Cập nhật các tin tức về thị trường nông nghiệp

Chiến dịch kết nối nông sản 4.0 đối phó với biến động thời Covid-19

Dưới đây là cách mà Ứng Hòa, huyện nông nghiệp trọng điểm của Thủ đô, gỡ rối tiêu thụ cho nông dân và động viên lực lượng tuyến đầu yên tâm chống dịch Covid-19
06/09/2021 | Tác giả: Tiến Việt - Bạch Thanh

An Giang phấn đấu có thêm 50 sản phẩm OCOP 3-4 sao trong năm 2021

An Giang phấn đấu có thêm 50 sản phẩm OCOP 3-4 sao trong năm 2021 
02/10/2021 | Tác giả: Nguyễn Phương Thảo

Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Sức bật cho nông thôn mới

Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Sức bật cho nông thôn mới
02/10/2021 | Tác giả: Nguyễn Phương Thảo