OCOP CHARITY

OCOP CHARITY


Số tiền trong quỹ: 16.400 đ được đóng góp bởi:

Số tiền ID - Thành viên Sản phẩm đã mua Doanh Nghiệp cung cấp % cho Quỹ Từ thiện
7.500 7821 - Bùi Thị Huệ Mụn nhọt, Vảy nến, Tổ đỉa, Nấm da, Trứng Cá CÔNG TY DƯỢC TQKBV 1%
8.900 6949 - Nguyễn Thị Mai THANH LỌC THẢO MÔC TRÀ CÔNG TY DƯỢC TQKBV 1%