Diên Khánh: Đăng ký 2 sản phẩm OCOP năm 2022

Diên Khánh: Đăng ký 2 sản phẩm OCOP năm 2022

24/03/2022 | Tác giả: OCOP MART

Diên Khánh: Đăng ký 2 sản phẩm OCOP năm 2022

Năm 2022, huyện Diên Khánh có 2 sản phẩm đăng ký Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gồm: Gạo RVT của hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Trường (thôn Láng Nhớt, xã Diên Tân) và nước uống đóng chai AWARNA của Công ty TNHH Một thành viên Hoa Biển (thôn Đảnh Thạnh, xã Bình Lộc). Bên cạnh đó, huyện cũng đăng ký 2 sản phẩm tham gia chương trình khuyến công gồm: Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến sản xuất túi nhựa của Công ty TNHH sản xuất thương mại vận tải Ngọc Phí (thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp); ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến sản xuất cát nghiền của Công ty Cổ phần Vật tư xây dựng giao thông Khánh Hòa (thôn Tây 3, xã Diên Sơn).  

Hiện nay, huyện đang tiến hành khảo sát, đánh giá, đăng ký ý tưởng sản phẩm; đồng thời tích cực hỗ trợ chủ thể và các địa phương làm hồ sơ đăng ký để được xét duyệt, công nhận.

Sưu tầm


Tags

Chia sẻ trên

icon