Bộ NN & PTNT ban hành Quyết định số 3467/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/09/2020 Về việc Thành lập Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia

Bộ NN & PTNT ban hành Quyết định số 3467/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/09/2020 Về việc Thành lập Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia

07/08/2021 | Tác giả: Admin

Bộ NN & PTNT ban hành Quyết định số 3467/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/09/2020 Về việc Thành lập Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia

Bộ NN & PTNT ban hành Quyết định số 3467/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/09/2020 Về việc Thành lập Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia

Imgur-Upload

Imgur-UploadImgur-Upload Imgur-Upload

 


Tags

Chia sẻ trên

icon

01/09/2018 | Đăng bởi: Admin

Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Công văn số 6022/BNN-VPĐP ngày 01/09/2018 Về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Công văn số 6022/BNN-VPĐP ngày 01/09/2018 Về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

09/08/2021 | Đăng bởi: Admin

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA LAN VÀ NGƯỜI CHÈO LÁI: DOANH NHÂN ĐẾN TỪ KHOA HỌC

Từ năm 2008 Công ty cổ phần Hoa Lan bắt đầu nghiên cứu khoa học để sản xuất các sản phẩm hóa mỹ phẩm. Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển với sứ mệnh đem tới cho người tiêu dùng các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, an toàn , thân thiện với môi trường.

06/11/2020 | Đăng bởi: Admin

Quyết định Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020

Quyết định Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020